• Oprava cyklotrasy č. 5081/5077

   Místo stavby: k.ú. Křtiny
   Kraj: Jihomoravský
   Investor: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
   Druh: Oprava
   Stavební náklady:   2,9 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   Penetrační makadam


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace