• Brod Moravský Karov

   Místo stavby: k.ú. Písařov
   Kraj: Olomoucký
   Investor: Lesy ČR,s.p., LS Ruda nad Moravou
   Druh: Rekonstrukce
   Stavební náklady:   0,3 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   Dlažba z lomového kamene


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace