Ing. Michal Doubek
projektant

doubek@rpbrno.cz
602 516 133


Ing. Petr Marčák

jednatel

marcak@rpbrno.cz
tel.: 724 125 261

Ing. Petr Chytka
projektant

chytka@rpbrno.cz
602 516 153

Regioprojekt Brno, s.r.o.
IČ: 00220078
IČP: 1003963901
DIČ: CZ 00220078
č.Ú.: 43-5044600297/0100-KB, a.s.
vedena u KS v Brně, odd. C vl.335
Ing. Michal Kachtík
projektant

kachtik@rpbrno.cz
727 801 928


Datová schránka

   id: nd36mfh

Telefon

  606 033 120

Adresa

Sídlo:
    U Svitavy 1077/2
    618 00 Brno
    5. patro

Ing. Alena Petříková
projektantka

petrikova@rpbrno.cz
602 516 152

Ing. Martin Pikna
projektant

pikna@rpbrno.cz
724 920 610

Ing. Ondřej Ševčík
projektant

sevcik@rpbrno.cz
602 516 137

Jana Rosypalová
technicko-administrativní pracovnice

projekce@rpbrno.cz