Ing. Petr Marčák

    -autorizovaný inženýr pro obor stavby vodního hospodářství a krajiného inženýrství. 

Ing. Petr MarčákIng. Ondřej Ševčík

    -autorizovaný inženýr pro obor stavby pro plnění funkcí lesa

Ing. Petr MarčákIng. Michal Doubek

    -koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Ing. Petr Marčák