• LC Za Hájovnou

   Místo stavby: k.ú. Souboř
   Kraj: Vysočina
   Investor: Lesy ČR, s.p., LS Ledeč nad Sázavou
   Druh: Rekonstrukce
   Stavební náklady:   3,0 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   štěrkodrť


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace