• LC Kostelní

   Místo stavby: k.ú. Strážná, Tatenice
   Kraj: Pardubický
   Investor: Lesy ČR, s.p., LS Ruda nad Moravou
   Druh: Oprava
   Stavební náklady:   20 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   Asfaltobeton/Štěrkodrť


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace