• LC Horní kuchyňská - rekonstrukce

   Místo stavby: k.ú. Benešov U Boskovic
   Kraj: Jihomoravský
   Investor: Lesy ČR, s.p., LS Lprostějov
   Druh: Oprava
   Stavební náklady:   2,5 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   štěrkodrť


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace