• LC K Matějkovi

   Místo stavby: k.ú. Paršovice
   Kraj: Olomoucký
   Investor: Střední lesnická škola, Hranice
   Druh: Rekonstrukce
   Stavební náklady:   6,5 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   Asfaltobeton


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace