• Rekonstrukce LC Nad Muzlovem

   Místo stavby: k.ú. Moravská Dlouhá, Muzlov
   Kraj: Pardubický
   Investor: Lesy ČR, s.p., LS Svitavy
   Druh: Rekonstrukce
   Stavební náklady:   3,1 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   štěrkodrť


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace