• LC Říčky II - Srdce

   Místo stavby: k.ú. Hostěnice
   Kraj: Jihomoravský
   Investor: Lesy ČR, s.p., LS Bučovice
   Druh: Oprava
   Stavební náklady:   9,3 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   Asfaltobeton


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace