• Sesuv nad Jamným potokem

   Místo stavby: "k.ú. Strání"
   Kraj: Zlínksý
   Investor: Lesy ČR,s.p., LS Strážnice
   Druh: Havarie
   Stavební náklady:   3,3 mil. Kč
   Sanace sesuvu:   Betonové piloty + betonová převázka


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stav
Realizace