• LC Spojovací

   Místo stavby: k.ú. Pístovice
   Kraj: Jihomoravský
   Investor: Lesy ČR, s.p., LS Bučovice
   Druh: novostavba
   Stavební náklady:   4,8 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   Štěrkodrť


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace