• Most Strážnice

   Místo stavby: k.ú. Hostice
   Kraj: Olomoucký
   Investor: Lesy ČR, s.p., LS Ruda nad Moravou
   Druh: Rekonstrukce
   Stavební náklady:   0,7 mil. Kč
   Konstrukce:   Železobetonová mostovka


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace