• Brtnický potok, ř. km 0,000-0,700 - PŠ

   Místo stavby: k.ú. Český Šternberk
   Kraj: Středočeský
   Investor: Lesy ČR, s.p., Správa toků - Oblast povodí Vltavy
   Druh: Rekonstrukce koryta vodního toku
   Stavební náklady:   4,6 mil. Kč
   Rok realizace:   2016
   Rozsah rekonstrukce:   Obnova břehového opevnění a příčných objektů


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace