• VT Morávka, Morávka, stupeň v ř.km 26,400

   Místo stavby: k.ú. Morávka
   Kraj: Moravskoslezský
   Investor: Povodí Odry, s.p.
   Druh: Rekonstrukce koryta vodního toku
   Stavební náklady:   1 mil. Kč
   Rok realizace:   2016
   Rozsah rekonstrukce:   Obnova příčného objektu a navazujícího břehového opevnění
   Odkaz na mapu   Mapa


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace