• Hlavní polní cesta PC 8

   Místo stavby: k.ú. Suchá Loz
   Kraj: Zlínský
   Investor: Pozemkový úřad Uherské Hradiště
   Druh: Rekonstrukce
   Stavební náklady:   24,2 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   Asfaltobeton


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace