• Polní cesta "Pod Svatým kopečkem"

   Místo stavby: k.ú. Mikulov na Moravě
   Kraj: Jihomoravský
   Investor: Pozemkový úřad Břeclav
   Druh: Rekonstrukce
   Stavební náklady:   9,1 mil. Kč
   Zpevnění vozovky:   Asfaltobeton


   Zpět

Fotodokumentace
Předchozí stavRealizace